Вчера

Катя и Гуман Стойнови, и двамата инженери в автоматизация на производството, основават Касто през 1994 година. През последните 20 години компанията се развива устойчиво като успява да издържи на икономическата криза през 2008 година и да се превърне в един от най-големите производители на столове в България. Все по-голяма част от продукцията на компанията се реализира на Европейските пазари.

Днес и Утре

Катя и Гуман Стойнови все още управляват компанията. Фабриката се състои от три цеха и могат да се произведат 12000 стола всеки месец. Компанията разполага с гъвкаво производство благодарение на модерните компютъризирани машини и квалифицирани специалисти. В бъдеще са планирани инвестиции, които да осигурят по-голям растеж, както и да подобрят условията на труд. В момента синът на собствениците Стойко Стойнов активно развива и осигурява нови пазари, както и в Европейския съюз, така и в останалата част от Света.

Нашата Философия

Ние произвеждаме столове с добро качество на конкурентни цени. За нашите клиенти ние сме надежден и доверен партньор. За нашите колеги ние предоставяме постоянни и безопасни работни места. Постоянно подпомагаме обществото с различни социални дейности. Намираме се в центъра на прекрасната Родопа планина, което всеки ден ни напомня за нашия дълг към природата и околната среда. За това ние купуваме дървесина само от серифицирани и възобновяеми гори.